1/2

"The victory of success is half won when one gains the habit of setting and achieving goals"

Jag är  gym instruktör och personlig tränare, jag har studerat vid Trainer4you och planerar på att ta flera kurser så att jag kan ge det bästa till mina kunder. Mitt mål är att erövra världen med en hälsosam och aktiv livsstil. Påminna dig om hur man äter rätt och motivera dig upp från soffan.
Själv har jag en lång historia av sportgrenar allt från konståkning till mål sporter och gym. Jag hade problem med ätstörning i många år men efter att jag hittade gymmet kunde jag gå  vidare i livet. Jag vet hur mycket jobb det är att mentalt komma över sådana problem. Nu är jag i mitt livs bästa kondition, ingenting vinner känslan som en energisk och hälsosam livstil ger. Detta är vad jag strävar till för dig. Jag vill dela med mig glädje och en livs förändring så att du kan lära dig älska din kropp och dig själv!
Som  tränare är jag väldigt pedantisk i mitt arbete, pålitlig och alltid där för mina kunder. Träningarna dras med humor men ändå med fokus på dina målsättningar.
I'm a gym instructor and a personal trainer I've studied through Trainer4you and I'm planning to take more courses, so that I can give the best to my clients. My goal is to conquer the world with healthy, active lifestyle and to make a change. 
 
To remind people how to eat right and to motivate you up from that couch!
 I myself have a long history of sports all from figure skating to goal sports and gym. I did struggle of an eating disorder for many years and after finding the gym and healthy eating I got through it. I know how much it takes on your mental health to get over it.
 
At the moment I'm in the best shape of my life and there is nothing that feels better than an energized and healthy lifestyle. This is what I want for all of you, to be happy and to love yourself and your body.
As a coach I'm really pedantic of my work, trustworthy and always there to support my clients. The workouts will be driven with humor but we will not lose sight of your goals! 

Hanna Sandberg

Email: valmentajahannasandberg(at)gmail.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram